SZUKAJ W SERWISIE

szukaj >>   
  Organizacja i struktury MTBS
  Rada Nadzorcza
  Zarząd
  Umowa spółki - akt założycielski
  Struktura organizacyjna
  Dane adresowe
  Finanse
  Majątek
  sprzedaż lokali użyt.
  Zamówienia publiczne
  partycypacja i sprzedaż
  Informacje
  Dostęp do informacji
  Informacje niedostępne w BIP
Majątek

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 1996 roku. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (MTBS) w Płocku jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której właścicielem wszystkich udziałów jest Gmina Płock. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31-12-2003r. wynosił 8.051.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 31-12-2004r. wynosił 8.176.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 27-04-2005r. wynosił 11.788.500,00 zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 01.03.2006 r. wynosił 13.818.000,00 zł Kapitał zakładowy spółki na dzień 30.06.2007 r. wynosił 15.100.000,00 zł Kapitał zakładowy spółki na dzień 23.09.2009 r. wynosił 31.601.500,00 zł Kapitał zakładowy spółki na dzień 10.06.2013 r. wynosił 35.864.000,00 zł Kapitał zakładowy spółki na dzień 29.10.2013 r. wynosił 40.452.500,00 zł Kapitał Zakładowy spółki na dzień 23.01.2017 r. wynosi 55.429.000,00 zł Kapitał zakładowy Spółki na dzień 13.10.2017 r. wynosi 57.429.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 20.06.2020 r. wynosi 80.639.000,00 zł. Kapitał zakładowy spółki na dzień 30.09.2023 r. wynosi 106.025.500,00 zł Kapitał zakładowy spółki na dzień 20.12.2023 r. wynosi 108.408.000,00 zł Kapitał dzieli się na 216.816 udziałów po 500 zł każdy. BILANS SPÓŁKI ZA 2016 ROK Suma bilansowa: 255.392.865,23 zł Aktywa trwałe: 247.236.111,10 zł Aktywa obrotowe: 8.156.754,13 zł Kapitały: 94.246.641,18 zł w tym: zysk netto za 2016 r.: 805.099,93 zł MTBS sp. o.o. w Płocku na dzień 31.12.2016 zarządza i administruje 1170 budynkami, w których znajduje się łączna liczba 5.286 lokali, a całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 237.833,84 m2. Zasób własny stanowią 57 budynki o 2575 lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz miejscach postojowych o łącznej powierzchni użytkowej 113.339,97 m2
Biuletyn Informacji Publicznej redaguje: Kazimierz Kamycki
tel.: 24-268-64-99; fax.: 24-268-64-98; e-mail: k.kamycki@mtbs.plock.pl

Data ostatniej modyfikacji: 20.12.2023 10:21:33 wprowadzona przez: Kazimierz Kamycki